ZIPPTORK Son kullanıcı Lisans Anlaşması

Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi ("Sözleşme")

Son güncelleme: Temmuz 29, 2020

"Kabul Ediyorum" düğmesini tıklamadan, indirmeden veya kullanmadan önce lütfen bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesini dikkatlice okuyun. ZIPPTORK Windows Yazılımı veya ZIPPTORK Android uygulaması.

Yorum ve Tanımlar

Yorumlama

İlk harfinin büyük yazıldığı sözcükler, aşağıdaki koşullar altında tanımlanan anlamlara sahiptir. Aşağıdaki tanımlar, tekil veya çoğul olarak görünseler de aynı anlama gelecektir.

Tanımlar

Bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesinin amaçları doğrultusunda:

  • Bireysel Üyelik Sözleşmesi Başvurunun kullanımına ilişkin Şirket ile aranızdaki sözleşmenin tamamını oluşturan bu Son Kullanıcı Lisans Sözleşmesi anlamına gelir. Bu Anlaşma aşağıdakilerin yardımıyla oluşturulmuştur: EULA Jeneratörü.
  • Uygulama Şirket tarafından sağlanan ve Sizin tarafınızdan bir Cihaza indirilen yazılım programı anlamına gelir. ZIPPTORK
  • Firmamız (bu Sözleşmede "Şirket", "Biz", "Biz" veya "Bizim" olarak anılacaktır) ZIPP GRUP INC., No. 16, Ziqiang 1st Rd., Zhongli Dist, Taoyuan Şehri 32063.
  • içerik bu içeriğin biçimine bakılmaksızın, sizin tarafınızdan gönderilebilecek, yüklenebilecek, bağlantı verilebilecek veya sizin tarafınızdan kullanılabilir hale getirilebilecek metin, resim veya diğer bilgiler gibi içeriği ifade eder.
  • Ülke anlamına gelir: Tayvan
  • cihaz Uygulamaya bilgisayar, cep telefonu veya dijital tablet gibi erişebilen herhangi bir cihaz anlamına gelir.
  • Üçüncü Taraf Hizmetleri bir üçüncü tarafça sağlanan ve Uygulama tarafından görüntülenebilen, dahil edilebilen veya kullanıma sunulan tüm hizmetler veya içerik (veri, bilgi, uygulamalar ve diğer ürün hizmetleri dahil) anlamına gelir.
  • Sen Uygulamaya erişen veya kullanan kişi ya da şirket ya da adına, söz konusu kişinin Uygulamaya eriştiği ya da Uyguladığı diğer tüzel kişi anlamına gelir.

onay

"Kabul Ediyorum" düğmesini tıklayarak, Uygulamayı indirerek veya kullanarak, bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olmayı kabul ediyorsunuz. Bu Sözleşmenin şartlarını kabul etmiyorsanız, "Kabul Ediyorum" düğmesine tıklamayın, Uygulamayı indirmeyin veya kullanmayın.

Bu Sözleşme, Siz ve Şirket arasında yasal bir belgedir ve Şirket tarafından Size sunulan Uygulamayı kullanımınızı düzenler.

Uygulama, kesinlikle bu Sözleşmenin koşullarına uygun olarak kullanılmak üzere Şirket tarafından size satılmaz, lisanslanır.

Lisans

Lisansın Kapsamı

Şirket, kesinlikle bu Sözleşmenin koşullarına uygun olarak Uygulamayı indirmek, yüklemek ve kullanmak için iptal edilebilir, münhasır olmayan, devredilemez, sınırlı bir lisans vermektedir.

Şirket tarafından Size verilen lisans sadece kişisel, ticari olmayan amaçlarınız için kesinlikle bu Anlaşmanın şartlarına uygundur.

Üçüncü Taraf Hizmetleri

Uygulama, üçüncü taraf içeriklerini (veriler, bilgiler, uygulamalar ve diğer ürün hizmetleri dahil) görüntüleyebilir, ekleyebilir veya sunabilir veya üçüncü taraf web sitelerine veya hizmetlerine bağlantılar sağlayabilir.

Doğruluğu, eksiksizliği, güncelliği, geçerliliği, telif hakkı uygunluğu, yasallığı, dürüstlüğü, kalitesi veya diğer herhangi bir yönü de dahil olmak üzere Şirketin herhangi bir Üçüncü Taraf Hizmetinden sorumlu olmayacağını kabul ve beyan edersiniz. Şirket, Size veya herhangi bir Üçüncü Şahıs Hizmet için herhangi bir kişi veya kuruluşa karşı herhangi bir sorumluluk veya sorumluluk kabul etmez.

Uygulamayı kullanırken ilgili Üçüncü tarafların sözleşme hükümlerine uymalısınız. Üçüncü taraf Hizmetleri ve bunlara bağlantılar yalnızca Size kolaylık sağlamak amacıyla sağlanır ve bunlara tamamen kendi sorumluluğunuzdadır ve bu tür üçüncü tarafların Hüküm ve koşullarına tabi olarak erişir ve bunları kullanırsınız.

Vade ve Fesih

Bu Sözleşme, Siz veya Şirket tarafından feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır.
Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, istediği zaman ve herhangi bir nedenle, önceden bildirmeksizin veya bildirmeden bu Sözleşmeyi askıya alabilir veya feshedebilir.

İşbu Anlaşma'nın herhangi bir hükmüne uymamanız durumunda, İşbu Anlaşma, Şirketten önceden bildirimde bulunmaksızın derhal feshedilecektir. Uygulamayı ve tüm kopyalarını Cihazınızdan veya bilgisayarınızdan silerek de bu Sözleşmeyi feshedebilirsiniz.

Bu Sözleşmenin feshi üzerine, Uygulamanın tüm kullanımını durduracak ve Uygulamanın tüm kopyalarını Cihazınızdan sileceksiniz.

İşbu Sözleşmenin feshi, işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizden herhangi birinin Sizin tarafınızdan ihlal edilmesi durumunda (bu Sözleşmenin süresi boyunca) Şirketin kanun veya öz sermaye haklarını veya çözümlerini sınırlamayacaktır.

Tazminat

Aşağıdakilerden kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan makul avukatlık ücretleri dahil olmak üzere, Şirketi ve ana babalarını, iştiraklerini, bağlı kuruluşlarını, memurlarını, çalışanlarını, acentelerini, ortaklarını ve lisans verenlerini (varsa) tazmin etmeyi ve tazmin etmeyi kabul edersiniz: (a) Uygulamanın kullanımı; (b) bu ​​Sözleşmenin veya herhangi bir yasa veya düzenlemenin ihlali; veya (c) üçüncü bir şahsın herhangi bir hakkının ihlali.

hiçbir Garanti

Uygulama, Size "OLDUĞU GİBİ" ve "MEVCUT OLDUĞU GİBİ" ve herhangi bir garanti olmaksızın tüm hata ve kusurlarla birlikte sunulmaktadır. Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Şirket, kendi adına ve iştirakleri ve ilgili lisans verenleri ve hizmet sağlayıcıları adına, aşağıdakilerle ilgili olarak açık, zımni, kanuni veya başka türlü tüm garantileri açıkça reddeder. Tüm zımni satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet ve ihlal etmeme garantileri ve işlem, performans seyri, kullanım veya ticaret uygulaması sırasında ortaya çıkabilecek garantiler dahil olmak üzere uygulama. Yukarıdakilerle sınırlı olmaksızın, Şirket hiçbir garanti veya taahhüt vermez ve Uygulamanın gereksinimlerinizi karşılayacağına, amaçlanan herhangi bir sonuca ulaşacağına, uyumlu olacağına veya başka herhangi bir yazılım, uygulama, sistem veya hizmetle çalışacağına, çalışacağına dair hiçbir beyanda bulunmaz. kesintisiz, herhangi bir performans veya güvenilirlik standartlarını karşılamalı veya hatasız olmalı veya herhangi bir hata veya kusur düzeltilebilir veya düzeltilecektir.

Yukarıdakileri sınırlamaksızın, ne Şirket ne de şirketin sağlayıcılarından herhangi biri, açık veya zımni herhangi bir tür beyan veya garanti vermemektedir: (i) Uygulamanın çalışması veya kullanılabilirliği veya bilgi, içerik ve malzeme veya ürünlerle ilgili olarak buna dahil; (ii) Uygulamanın kesintisiz veya hatasız olacağını; (iii) Uygulama aracılığıyla sağlanan herhangi bir bilgi veya içeriğin doğruluğu, güvenilirliği veya geçerliliği ile ilgili olarak; veya (iv) Uygulama, sunucuları, Şirketten veya Şirket adına gönderilen içerik veya e-postalarda virüs, komut dosyası, truva atı, solucan, kötü amaçlı yazılım, zaman bombası veya diğer zararlı bileşenler bulunmadığını.

Bazı yargı bölgeleri, bir tüketicinin geçerli yasal haklarına ilişkin belirli türden garantilerin veya sınırlamaların hariç tutulmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki hariç tutma ve sınırlamaların bazıları veya tümü Sizin için geçerli olmayabilir. Ancak böyle bir durumda, bu bölüm 11'de ortaya konan istisnalar ve sınırlamalar, yürürlükteki yasalar çerçevesinde uygulanabilir ölçüde büyük ölçüde uygulanacaktır. Yasal olarak reddedilemeyen herhangi bir garanti mevcut olduğu sürece, Şirket bu garantiden tek başına sorumlu olacaktır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Karşılaşabileceğiniz herhangi bir zarara rağmen, bu Anlaşmanın herhangi bir hükmü uyarınca Şirket'in ve tedarikçilerinin tüm sorumluluğu ve yukarıda belirtilenlerin tümü için münhasır hukuk yolunuz, Başvuru veya tarafınızdan gerçekte ödenen miktarla sınırlı olacaktır. Uygulama.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, hiçbir durumda Şirket veya tedarikçileri, kâr kaybı, veri kaybı ya da veri kaybı için herhangi bir özel, arızi, dolaylı ya da dolaylı zarardan sorumlu tutulamaz. iş kesintisi, kişisel yaralanma, Uygulamanın kullanımı veya kullanımıyla ilgili herhangi bir şekilde mahremiyet kaybı, Uygulama ile birlikte kullanılan üçüncü taraf yazılım ve / veya üçüncü taraf donanım için diğer bilgiler veya aksi takdirde işbu Anlaşmanın herhangi bir hükmü ile bağlantılı olarak), Şirket veya herhangi bir tedarikçiye bu tür zararların meydana gelme olasılığı konusunda tavsiyede bulunulmuş ve çözüm yolunun temel amacında başarısız olsa bile.

Bazı eyaletler / yargı bölgeleri tesadüfi veya dolaylı zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Bölünebilirlik ve Feragat

Bölünebilirlik

Bu Anlaşma'nın herhangi bir hükmünün uygulanamaz veya geçersiz olduğuna karar verilirse, bu hüküm, yürürlükteki yasalar çerçevesinde bu hükmün amaçlarına ulaşmak için mümkün olan en geniş ölçüde yerine getirilecek ve yorumlanacak ve kalan hükümler yürürlükte ve yürürlükte kalacaktır.

Feragat

Burada belirtilenler dışında, bu Sözleşme kapsamındaki bir hakkın kullanılmaması veya bir yükümlülüğün yerine getirilmesini gerektirmemesi, bir tarafın bu hakkı kullanma kabiliyetini etkilemeyecek veya daha sonra herhangi bir zamanda böyle bir performans gerektirmeyecek veya bir ihlalden feragat teşkil etmeyecektir. daha sonraki herhangi bir ihlal.

Ürün Talepleri

Şirket, Uygulama ile ilgili herhangi bir garanti vermemektedir.

Amerika Birleşik Devletleri Yasal Uygunluğu

(İ) Amerika Birleşik Devletleri hükümet ambargosuna tabi bir ülkede bulunmadığınızı veya Birleşik Devletler hükümeti tarafından "teröristleri destekleyen" ülke olarak belirlenmiş bir ülkede bulunmadığınızı ve (ii) olmadığınız Birleşik Devletler hükümeti yasak veya kısıtlanmış taraflar listesinde listelenmiştir.

Bu Sözleşmedeki Değişiklikler

Şirket, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, bu Sözleşmeyi istediği zaman değiştirme veya değiştirme hakkını saklı tutar. Bir revizyon önemliyse, yeni şartların yürürlüğe girmesinden en az 30 gün önce bildirimde bulunacağız. Neyin önemli bir değişikliği teşkil ettiği, tamamen Şirketin takdirine bağlı olarak belirlenecektir.

Herhangi bir revizyon yürürlüğe girdikten sonra Uygulamaya erişmeye veya uygulamayı kullanmaya devam ederek, revize edilen şartlara bağlı kalmayı kabul etmiş olursunuz. Yeni şartları kabul etmiyorsanız, artık Uygulamayı kullanma yetkiniz yoktur.

Kanunlar

Ülke yasaları, kanunlar ihtilafı kuralları hariç, bu Anlaşmayı ve Uygulamayı kullanımınızı yönetecektir. Uygulamayı kullanımınız ayrıca diğer yerel, eyalet, ulusal veya uluslararası yasalara tabi olabilir.

Bütün Anlaşma

Sözleşme, Uygulamayı kullanımınıza ilişkin olarak sizinle Şirket arasında yapılan sözleşmenin tamamını oluşturur ve Siz ve Şirket arasındaki tüm önceki ve çağdaş yazılı veya sözlü anlaşmaların yerine geçer.

Başka Şirket hizmetlerini kullandığınızda veya satın aldığınızda geçerli olan ve Şirketin bu tür bir kullanım veya satın alma sırasında Size sağlayacağı ek hüküm ve koşullara tabi olabilirsiniz.

İletişim

Bu Sözleşme ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, bizimle iletişime geçebilirsiniz: